HOMEOVER ONSDON QUICHOT &
SACHA PANCHA
LOUEDUCATIEARCHIEF

BOVEN
WATER

MUZIEKTHEATER

Visie


BOVEN WATER wil delen, uitnodigen, uitdagen, prikkelen, raken, troosten, verbazen, stil maken, ontregelen, laten nadenken, plezier maken. Met onze voorstellingen willen we ons eigen blok hout op dat reuzevuur van de kunst gooien. Kinderen, en iedereen die ze meenemen, het bestaan en het belang van dat vuur laten ervaren; dat je er warm van wordt en blijft.
We willen het hart voeden, de verbeelding prikkelen en een gevoel voor schoonheid en kwaliteit aanspreken.

Voor haar stukken kiest BOVEN WATER afwisselend voor klassiekers uit de (kinder)literatuur en de muziek (hertalen operarepertoire) Гіf voor eigen werk, op muziek gezet door een daartoe uitgenodigde componist.
Bij de keuze voor een stuk laten we ons leiden door het kind in ons als makers, dat graag op het grensvlak van magie en werkelijkheid bivakkeert. Door de werkelijkheid net even een slagje te draaien willen we ons publiek de mogelijkheid bieden weer fris naar het bestaande te kijken. Ook (juist) als de thema’s een harde realiteit betreffen. Leidend blijft om het lichte serieus te nemen en de zwaarte met humor.

Onze visie op het maken van voorstellingen en van educatie, is dezelfde. Educatie zien wij als een hoogwaardige kunstzinnige aanvulling op het gespeelde. In het thema van de productie willen we kinderen een interessante speelplek aanbieden, waar niet-bestaande werelden gemaakt kunnen worden, waar zaken tot leven kunnen komen, verwerkt en verdiept.

← Terug naar over ons