HOMEOVER ONSDON QUICHOT &
SACHA PANCHA
LOUEDUCATIEARCHIEF

Boven
Water

Muziektheater

Boven Water missie en visie


Boven Water maakt muziektheater voor iedereen van 4 - 104 en wordt gevormd door regisseur Nynke van den Bergh, tekstschrijver Alice Zwolschen en zakelijk leider Chris Riteco.

Met ons gezelschap willen we de verbeelding van kinderen aanspreken en soepel houden. Met muziektheater dat prikkelt, uitnodigt, uitdaagt, raakt, troost, stil maakt, ontregelt en tot nadenken stemt.


In onze voorstellingen spelen tekst, muziek (altijd live!) en beeld een even grote rol, waardoor het geheel zoveel meer wordt dan de som van de delen. Voor onze stukken kiezen we voor eigen werk, op muziek gezet door een daartoe uitgenodigde componist, of voor het bewerken van klassiekers uit de jeugdliteratuur of het bestaande muziekrepertoire.

In de keuze van de thema’s laten we ons leiden door het kind in ons als makers, dat graag op het grensvlak van magie en werkelijkheid bivakkeert. Door de werkelijkheid net even een slagje te draaien willen we ons publiek de mogelijkheid bieden weer fris naar het bestaande te kijken. Ook (juist) als het een harde realiteit betreft. Leidend blijft om het lichte serieus te nemen en de zwaarte met humor.


Boven Water kiest er bewust voor om naast reguliere- ook schoolvoorstellingen te produceren. We zoeken actief contact met scholen in wijken waar kinderen wonen die van huis uit minder vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. Het is één van onze missies om juist die leerlingen te bereiken.

We zien educatie als een hoogwaardige kunstzinnige aanvulling op het gespeelde. In het thema van de voorstelling bieden we kinderen een interessante speelplek aan, waar niet-bestaande werelden gemaakt kunnen worden, waar zaken tot leven kunnen komen, verwerkt en verdiept.


Lees verder over Boven Water zakelijk